PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres             : Laurierstraat 24

Postcode                                   : 9408 AK
Plaats                                         : Assen

KvK nr.                                       : 60744774 
BTW nr.                                     : NL002156698B73

Telefoonnummer                   : 0625170296
e-mailadres                              :info@nvanderveldecoaching.nl / mail@mindtwistacademie.nl /                                                                         nvdvelde.coach@gmail.com


In deze privacyverklaring informeer ik u hoe COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. 

COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de websites (www.nvanderveldecoaching.nl en www.mindtwistacademie.nl ). 
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u  mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE. Wees u er dus van bewust dat COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE.

PERSOONSGEGEVENS DIE COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE verwerkt:

– Uw voor- en achternaam;

– Uw adresgegevens;

– Uw telefoonnummer;

– Uw e-mailadres;

– Uw IP-adres;

COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@nvanderveldecoaching.nl / mail@mindtwistacademie.nl  , dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE en/of omdat u deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

DoelGrondslag
1. Voor het afhandelen van uw betaling;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclameOmdat u toestemming hiervoor heeft gegeven
3. Om contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, WhatsApp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van dienstenGerechtvaardigd belang
5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te makenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE) tussen zit. 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
PersoonsgegevensTermijnReden
Uw bedrijfsnaam7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van uw betaling
Uw KvK-nummer7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van uw betaling
Uw voor- en achternaam1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden
Uw adresgegevens1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden
Uw telefoonnummer1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden of contact met u kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Uw e-mailadresZolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbriefZodat ik u kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Uw IP-adres30 dagen na websitebezoekCOACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

INDIENEN KLACHT
COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Functionele en analytische cookies 
COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven u inzicht in het gebruik van de website van COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE. 
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van u geen toestemming te vragen. Ik informeer u er wel over bij het bezoeken van mijn website. 

Social media buttons 
Op de website van COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

http://www.nvanderveldecoaching.nl en https://www.mindtwistacademie.nl zijn de websites van COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE.

Facebook

COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE maakt gebruik van Facebook Advertenties. Profielen die COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE door Facebook laat aanmaken, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf en is zonder meer toegestaan. COACHING EN TRAINIG NANNETTE VAN DER VELDE levert aan Facebook zelf geen informatie aan van klanten om profielen van aan te maken (profilering), Look-a-like audiences aan te maken.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door COACHING EN TRAINING NANNETTE VAN DER VELDE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@nvanderveldecoaching.nl / mail@mindtwistacademie.nl .

– Deze privacy- en cookieverklaring is van  30-04-2019 – ted

Facebook
Facebook
Instagram